LAWN TENNIS CLUB KOSTELEC NAD ORLICÍ

  Domů L.T.C. Kostelec Rezervace Fotogalerie Kontakt

 

         

 

L.T.C. KOSTELEC NAD ORLICÍ, z.s.

I. Hrát na tenisových dvorcích mohou:

·      Členové nebo Sponzoři spolku, kteří vlastní herní nebo V.I.P. známku

·      Hosté nebo ostatní příchozí se zaplaceným pronájmem kurtů a to:

200 Kč/hod/kurt  pro příchozí a hosty jednorázově

 

II. Členské příspěvky:

VĚKOVÁ KATEGORIE

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

ODPRACOVANÉ HODINY

do 10ti let

200

2

10 - 15 let

400

5

15 - 26 let (student)

400

10

Důchodci

400

10

Dospělí

1 000

10

Dospělí

3 000

0

Nehrající členové

200

0

 

III. Herní, popř. V.I.P. známku získávají:

·      Členové spolku, kteří splnili podmínky bodu II. Členské příspěvky

·      Sponzoři spolku, kteří uhradili sponzorský dar v minimální výši 5 000,- Kč

IV. Ostatní ustanovení:

·         Vstup do areálu L.T.C. je na vlastní nebezpečí.

·         Vstup na kurty je povolen pouze se zavěšenou herní, popř. V.I.P. známkou nebo uhrazenou složenkou za nájem kurtu na informativní ceduli v budově atria klubovny.

·         Vstup na kurty je povolen pouze s odpovídající tenisovou obuví.

·         Po hře je každý povinen srovnat hrací plochu hrablem a poté zamést celou plochu čistící sítí.

·         Všichni zájemci o hru a to bez rozdílu musí respektovat hrací rozvrh hodin vyhrazující kurty pro trénink a soutěže žactva, dorostu, dospělých a dále pro tenisovou školu.

·         Děti do 15ti let věku mají hrací dobu na kurtech vyhrazenou do 17:00 hodin.

·         Obsazování kurtů je pro mládež, hosty a členy klubu v pořadí kurtů č. 4, 3, 2, 1 – kurt č. 2 a 1 je přednostně vyhrazen pro zasloužilé členy našeho spolku. (*)

·         Pozvat ke hře hosta bez zaplacení pronájmu kurtů mohou kromě zasloužilých členů také sponzoři, kteří věnují našemu spolku částku vyšší než:

·         5 000,- Kč s tím, že musí být sponzorem předán jmenný seznam hráčů, kteří V.I.P. známku mohou využívat (max. 3 možná jména)

·         10 000,- Kč s tím, že počet hráčů využívajících V.I.P. známku je neomezený

·         Udržovací příspěvek 200,- Kč mohou uhradit pouze ti, kteří v předešlé sezoně splnili podmínky uvedené v bodě II. Členské příspěvky.

·         Všichni zájemci o hru musí respektovat dodržování herního řádu, pořádku na kurtech, v klubovně a sociálních zařízeních.

·         V případě plné obsazenosti kurtů se přednostně hrají 4hry jejichž doba je max. 1,5 hod.

 

*         Zasloužilý člen = Člen výkonného výboru, popř. revizní komise nebo člen, který se významnou měrou podílel na rozvoji klubu.

( Fr. Duchoň, M. Hebký, F. Macháček,  J. Šuta, Fr. Albrecht, J. Němec,  J. Tamáš, Fr. Bahník, Š. Žitník, M.Kaplan, J. Duchoň, M. Zakouřil, M. Jakl, M. Seidl, T. Alt, J. Mára, J. Duchoňová,  J. Hamm)